dilluns, 3 de novembre del 2014

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAREl dia 21 d’octubre de 2014 s’ha iniciat el procés per renovar parcialment els membres electes dels consells escolars dels centres educatius de Catalunya. Els nous consells han de quedar constituïts abans del 23 de desembre de 2014.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa: professors, pares/mares, personal d'administració i serveis, l'Equip Directiu i l'Ajuntament.

Des de l’escola us volem animar a que us presenteu com a candidats ja que formar part del Consell Escolar és una bona manera de participar en la vida del centre.

Si voleu presentar la vostra candidatura com a pares/mares del CONSELL ESCOLAR heu de demanar un imprès de sol·licitud a secretaria i presentar-lo com a màxim el dia 14 novembre de 2014, acompanyat d’una fotocòpia del DNI/NIE i una fotografia de carnet.

Podeu ser candidats tots els pares i mares o tutors/tutores legals dels alumnes de l’escola sempre que tingueu conferida la pàtria potestat i que estigueu inscrits en el cens electoral del sector pares/mares d’alumnes.

El cens electoral provisional s’exposarà al tauler d’anuncis de davant de direcció i al suro del vestíbul de l’escola.
       
RECORDEU!!

 El dia de les votacions del sector pares/mares serà divendres 28 de novembre de 2014.

ANIMEU-VOS I PARTICIPEU!
ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

RECORDEU!!


ANIMEU-VOS I PARTICIPEU!dimarts, 4 de febrer del 2014

dimecres, 8 de gener del 2014