Claustre

El Claustre és l'òrgan tècnico-professional i de participació dels professors en el govern del centre. Està integrat per la totalitat del professorat i educadores amb destinació al centre. L'equip docent per aquest curs és el següent:


EDUCACIÓ
INFANTIL
Marta Montes Herreros
Tutora de P3
Mª Esther Igual Belmonte
Tutora de P4
Ester González Melero
Tutora de P5
Cristina Torné Navarro (en substitució de Mireia Sala Gómez)
Suport P3 i P4, i castellà CI
Rosana Azol Gutiérrez
Tutora USEE
Anna Quintana Arcos (en substitució de Gloria Benito Iglesias)
Educadora USEEEDUCACIÓ
PRIMÀRIA
Núria Ruiz Tomàs
Tutora de 1r
Gema Jordan Sancho
Tutora de 2n
Judith Flos Travieso
Tutora de 3r
Montserrat Prieto Cervera
Tutora de 4tA
Núria Carrera Jiménez
Tutora de 4tB
Lucía Escalante Ortiz
Tutora de 5è
Marta Sanz Sagués
Tutora de 6èA
Laura López Carrasco
Tutora de 6èBMESTRES ESPECIALISTES
I PERSONAL DE SUPORT
Mª Pilar Aldea Malo
Educació Especial
Noelia Giménez Nuñez
Suport lingüístic
Laura López Carrasco
Ed. Física 6è
Lucía Escalante Ortiz
Ed. Física P5, CI, CM i 5è
Noemí Dalmau Simón
Anglès P5, 1r  i CM
Imma Piqué Codina
Música de primària
Cristina García García
Anglès 2n i CS
Joan Centelles Llonga
Informàtica CM i CS
Ana Mª García Hita
Religió

EQUIP DIRECTIU
Directora: Imma Piqué Codina
Cap d'estudis: Joan Centelles Llonga
Secretària: Montserrat Prieto Cervera

EQUIP COORDINADOR
Cap d'estudis: Joan Centelles Llonga
Coordinadora Educació Infantil i Cicle Inicial: Ester González Melero
Coordinadora Cicle Mitjà i Superior: Laura López Carrasco


Per reunir-se amb la directora del centre, s'haurà de concertar l'entrevista prèviament per telèfon. El telèfon de l'escola és: 936664152.