Projecte Educatiu

PREÀMBUL

L'escola Arquitecte Gaudí, com a centre públic d'educació infantil i educació primària, està sotmesa a la legislació i normatives vigents.

Pensem que aquest document és prou general com per a integrar tots els membres que formen part d'aquesta comunitat, i prou suggeridor com per generar iniciatives que mica en mica enriqueixin la tasca educadora. És un document obert a la revisió i modificació sempre que es consideri convenient. És, per dir-ho d'alguna manera, la nostra "CARTA CONSTITUCIONAL".

Document complet