dimarts, 6 d’octubre del 2015

AJUTS PER SORTIDES I EXCURSIONS CURS 2015-16L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ofereix ajuts per a les sortides i excursions  a les famílies que compleixen uns certs requisits.
Si compliu els requisits, podeu demanar el full de la sol·licitud a la consergeria o a la secretaria de l’escola. 
La sol·licitud d’ajut es pot presentar al registre de l’ajuntament fins el 18 d’octubre de 2015, en horari de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres.